72 Con Quỷ Của Vua Solomon

AMON Con Quỷ Thứ 7 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

AMON Con Quỷ Thứ 7 Của Vua Solomon

Hình Ảnh AMON Con Quỷ Thứ 7 Của Vua Solomon Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Một Hầu tước mạnh mẽ và quyền năng, Amon xuất hiện dưới hình dạng một con sói với cái đuôi là một con rắn phun lửa. Ông ta cũng có thể đội lốt người nhưng vẫn mang bộ nanh của sói. Ông ta là kẻ đem lại hòa bình giữa quá khứ và hiện tại cũng như giữa những kẻ tử thù với nhau.

Amon lãnh đạo 40 quân đoàn quỷ.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close