72 Con Quỷ Của Vua Solomon

AMY Con Quỷ Thứ 58 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

AMY Con Quỷ Thứ 58 Của Vua Solomon

 

Hình Ảnh AMY Con Quỷ Thứ 58 Của Vua Solomon Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Amy là một lãnh chúa vĩ đại, và tồn tại nơi ngọn lửa của sự sợ hãi, nhưng khi ấy hắn biến thành hình dạng của con người, hắn là kẻ thông thạo chiêm tinh và tất cả những môn khoa học tiến bộ khác, hắn là kẻ canh gác những kho báu bảo quản bằng tinh thần, hắn thống lĩnh ba mươi đạo quân. Hắn mơ ướng về việc trở lại Ngai vàng thứ bảy sau 1200 năm.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close