72 Con Quỷ Của Vua Solomon

BATHIN Con Quỷ Thứ 18 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

BATHIN Con Quỷ Thứ 18 Của Vua Solomon

 

Hình Ảnh BATHIN Con Quỷ Thứ 18 Của Vua Solomon Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Bathin thường được miêu tả với hình dáng của một người đàn ông to cao với cái đuôi rắn và cưỡi trên lưng một con ngựa trắng trông như đã chết. Hắn ta rất giỏi sử dụng thảo dược và đá quý. Hắn ta có khả năng dịch chuyển tức thời một người tới bất cứ đâu hắn muốn.

Bathin lãnh đạo 60 quân đoàn quỷ dữ.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close