72 Con Quỷ Của Vua Solomon

DANTALIAN Con Quỷ Thứ 71 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

DANTALIAN Con Quỷ Thứ 71 Của Vua Solomon

 

DANTALIAN Con Quỷ Thứ 71 Của Vua Solomon 2

Hắn là một Hầu Tước quyền lực của địa ngục, thống trị 36 đạo quân quỷ dưới trướng; là kẻ được coi như thần thánh, là con quỷ thứ 71 trong 72 con quỷ của vua Solomon 윈드로이드 다운로드. Hắn truyền dạy nghệ thuật và khoa học, và nói ra được những ý định bí mật của bất cứ ai, nghĩa là những nhìn thấu tâm can người khác và có thể thay đổi suy nghĩ người khác theo ý muốn 다운로드. Hắn có thể gây ra ái tình và sao chỉ ra sự tương đồng giữa mỗi con người, hắn chỉ ra sự tương đồng bằng cảnh mộng, và khiến họ trở thành bất cứ thứ gì mà họ muốn trên thế giới này apache tomcat 7 다운로드. Hắn được miêu tả trong hình dạng một người đàn ông mang rất nhiều khuôn mặt khác nhau.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close