72 Con Quỷ Của Vua Solomon

FURCAS Con Quỷ Thứ 50 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

FURCAS Con Quỷ Thứ 50 Của Vua Solomon

 

Hình Ảnh FURCAS Con Quỷ Thứ 50 Của Vua Solomon Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Hắn là một công tước cao quý, mang hình dáng của một người đàn ông già tàn bạo có bộ râu tóc dài. Hắn cưỡi trên con bạch mã, tay cầm cây giáo. Hắn giảng cho ta biết vè triết học, thuật hùng biện, logic và đọc chỉ tay.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close