72 Con Quỷ Của Vua Solomon

GUSION Con Quỷ Thứ 11 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

GUSION Con Quỷ Thứ 11 Của Vua Solomon

 

Hình Ảnh GUSION Con Quỷ Thứ 11 Của Vua Solomon Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Gusion là một Công tước vĩ đai của Đại ngục. Hắn ta có thể cho một người thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai của họ. Hắn ta là kẻ biết câu trả lời cho mọi câu hỏi trên đời và là kẻ ban phẩm giá cũng như sức mạnh cho một chiến binh

Gusion lãnh đạo trên 40 quân đoàn quỷ.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close