72 Con Quỷ Của Vua Solomon

HAGENTY Con Quỷ Thứ 48 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

HAGENTY Con Quỷ Thứ 48 Của Vua Solomon

 

Hình Ảnh HAGENTY Con Quỷ Thứ 48 Của Vua Solomon Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Hagenty là một thống soái của Địa ngục. Hắn ta mang hình dáng của một con bò đực khổng lồ với đôi cánh diều hâu. Hắn ta ban cho người triệu hồi hắn sự khôn ngoan và khả năng biến mọi thứ kim loại thành vàng và khả năng biến rượu thành nước.

Hagenty thống lĩnh 33 quân đoàn quỷ.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close