72 Con Quỷ Của Vua Solomon

RAUM Con Quỷ Thứ 40 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

RAUM Con Quỷ Thứ 40 Của Vua Solomon

 

Hình Ảnh RAUM Con Quỷ Thứ 40 Của Vua Solomon Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Raum là một Đại Bá tước của Địa ngục. Hắn ta mang hình dáng của một con quạ, nhưng có thể biến thành hình người khi cần thiết với một giọng nói vang như sấm. Hắn ta có khả năng lấy cắp một kho báu bất kì của những ông vua và đưa nó đến nơi mà không ai biết, trừ hắn. Hắn còn rất hay phá hủy những làng mạc, thành quách và gây sự thù ghét giữa những người bạn thân. Raum còn có khả năng nhì về quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close