72 Con Quỷ Của Vua Solomon

SOLAS or STOLAS Con Quỷ Thứ 36 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

SOLAS or STOLAS Con Quỷ Thứ 36 Của Vua Solomon

 

Hình Ảnh SOLAS or STOLAS Con Quỷ Thứ 36 Của Vua Solomon Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Solas (Stolas) là một Đại Hoàng tử của quỷ giới. Hắn ta xuất hiện dưới hình dạng một con chim cú với đôi chân dài kì lạ, một con quạ hoặc một con người. Hắn có kiến thức phong phú về thảo dược, độc dược và đá quý.

Solas thống lĩnh 26 quân đoàn quỷ.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close