72 Con Quỷ Của Vua Solomon

VALFOR Con Quỷ Thứ 6 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

VALFOR Con Quỷ Thứ 6 Của Vua Solomon

Hình Ảnh VALFOR Con Quỷ Thứ 6 Của Vua Solomon Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Hắn ta mang hình dáng của một con sư tử với cái đầu của người, hoặc một con người với đầu lừa. Hắn ta là vua của lũ trộm cướp, lừa đảo, những kẻ tội phạm, sát nhân.
Valfor lãnh đạo 10 quân đoàn quỷ.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close