72 Con Quỷ Của Vua Solomon

VAPULA Con Quỷ Thứ 60 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

VAPULA Con Quỷ Thứ 60 Của Vua Solomon

Hình Ảnh VAPULA Con Quỷ Thứ 60 Của Vua Solomon Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Hắn là một bá tước vĩ đại của địa ngục, điều khiển ba mươi sáu đạo quân quỷ. Hắn cho người ta biết về triết học, cơ học và khoa học. Vapula được miêu tả như mộn con Griffin có cánh.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close