72 Con Quỷ Của Vua Solomon

VASSAGO Con Quỷ Thứ 3 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

VASSAGO Con Quỷ Thứ 3 Của Vua Solomon

 Hình Ảnh VASSAGO Con Quỷ Thứ 3 Của Vua Solomon Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Anh ta là một hoàng tử, con trai của Agares. Anh ta là người tạo ra quá khứ, hiện tại và tương lai. Anh ta có thể tìm ra được những thứ đã mất hoặc bị giấu kín. Anh ta có tư chất rất tốt.

Vassago lãnh đạo 26 quân đoàn quỷ.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close