Ý Kiến Cảm Quan Về Tarot

Tarot Confession – Sự thật không phải không nhận ra, chỉ khó chấp nhận mà thôi

Hình Ảnh Tarot Confession - Sự thật không phải không nhận ra, chỉ khó chấp nhận mà thôi Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Tui hay đi xem bài Tarot cho người khác , thấy mấy bạn querent mắc một tật xấu chung á, là không chịu chấp nhận sự thật. 

Tarot Confession – Sự thật không phải không nhận ra, chỉ khó chấp nhận mà thôi

Hình Ảnh Tarot Confession - Sự thật không phải không nhận ra, chỉ khó chấp nhận mà thôi Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Nhiều khi nó rành rành trước mắt, nhưng cứ cố gắng phủ nhận .
Rồi cả xem cho mấy bạn cho đã, rồi lại không làm theo, rồi sa ngã, quay lại trách tui sao lúc đó không cố gắng ngăn cản, nói Tarot là thứ rác rưởi chết tiệt. Mất lòng tin vào Tarot, mất lòng tin vào cuộc sống.
Nghĩ sao mà nói vậy ?

MM

Tarot.vn Chủ Đề Cảm Nhận Cảm Quan Về Tarot

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close