Tarot Tổng Hợp

Lá 7 of Pentacles – Tarot of Marseilles

7 of Pentacles

Hình Ảnh Lá 7 of Pentacles - Tarot of Marseilles Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Seven of Pentacles. Trong lá bài này, chúng ta thấy một hình tam giác ở trung tâm hướng lên trên, đóng khung bởi bốn đồng tiền hình sao năm cánh tại bốn góc. Đạt đến trạng thái tâm linh hoá vật chất và vật chất hóa của tâm linh. Ý tưởng áp dụng vào hành động và mang lại tiền bạc. Số tiền này được sử dụng để tài trợ cho nghiên cứu và tìm kiếm thông tin đồng thời giúp đỡ con người phát triển. Lá bài này gợi lên sự rộng lượng, màn biểu diễn thể thao thắng lợi, kiến ​​thức chuyên sâu về cơ thể, và sức mạnh vật chất rộng lượng dựa trên nhận thức. Đây có thể là con người nhân ái, một người bảo trợ, thiên tài kinh doanh, hoặc sự thành công toàn cầu của một công ty. Khía cạnh tiêu cực tập trung sự mất kết nối giữa cơ thể và linh hồn, sự khinh thường tâm linh và quá xem trọng đời sống vật chất, nô lệ, tham lam tiền bạc, các công ty đa quốc gia phá hủy môi trường, các tổ chức ma túy và công ty độc quyền dược phẩm.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Lá 7 of Pentacles – Tarot of Marseilles
Rate this post
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close