Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Cuộc Đời Thi Vị của Rumi

Trải Bài Tarot – Cuộc Đời Thi Vị của Rumi

*Chú thích: Rumi là nhà thơ người Ba Tư, sinh ngày 30/09/1207. Ông cũng là một nhà thần học, theo đuổi đạo khổ hạnh và bí thuật phái Hồi giáo.

Thơ ca của Rumi vượt qua khỏi mọi ranh giới của dân tộc, quốc gia và cả lề lối tôn giáo thời bấy giờ. Trải bài này dùng những câu trích dẫn nổi tiếng của ông để soi tìm sự phân ưu bày tỏ tâm tư cũng như niềm cảm hứng.

Note: Mỗi câu hỏi đều ở dạng câu trích dẫn trong thơ. Mình giữ nguyên lời tiếng Anh nhưng vẫn dịch phần câu hỏi.

Hình Ảnh Trải Bài Tarot - Cuộc Đời Thi Vị của Rumi Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

1. “What you are seeking, seeks you.”
Bạn tìm kiếm điều gì?

2. “Don’t grieve. Anything you lose comes round in another form.”
Bạn đã đánh mất những gì?

3.  “The wound is the place where Light enters you.”
Bạn đã học được những gì?

4. “Lovers don’t finally meet somewhere. They’re in each other all along.”
Ai là nửa kia của cuộc đời bạn?

5. “Why do you stay in prison when the doors are wide open?”
Thứ gì kiềm chân bạn?

6. “Be like melting snow, wash yourself of yourself.”
Bạn đánh mất nhận thức bản thân như thế nào?

7. “The lion is most handsome when looking for food.”
Bạn nên nuôi dưỡng tâm hồn mình như thế nào?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close