Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Lá Bài The Hanged Man

Trải Bài Tarot – Lá Bài The Hanged Man

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Hanged Man bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài.

Rút riêng lá the Hanged Man và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình.

Hình Ảnh Trải Bài Tarot - Lá Bài The Hanged Man Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

1. Giá treo: Sự tồn tại của tôi có những giới hạn nào?

2. Vị trí đặt chân: Tôi đang phân vân điều gì?

3. Đôi tay: Tôi bất lực trước điều gì?

4. Vòng hào quang: Tôi làm thế nào để lôi cuốn người khác?

5. Tán lá cây: Tôi đang phát triển khía cạnh nào?

6. Khuôn mặt điềm tĩnh: Tôi cần sáng suốt về điều gì?

7. Sợi dây thừng buộc chân: Tôi làm gì để từ bỏ sự phân tranh?

8. Tư thế lộn ngược: Vấn đề nào cần được xem xét lại?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close