Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Lá Bài The Hermit

Trải Bài Tarot – Lá Bài The Hermit

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Hermit bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài.

Rút riêng lá the Hermit và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình.

Hình Ảnh Trải Bài Tarot - Lá Bài The Hermit Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

1. Áo choàng: Tôi có thể giữ vững sự kiên định không?

2. Cây trượng: Điều gì giúp tôi tiến lên?

3. Đèn lồng: Điều gì bảo vệ tôi?

4. Ngôi sao: Tôi ủng hộ sự thật nào?

5. Ngọn núi: Tôi đã vượt qua thử thách gì?

6. Dãy núi: Tôi đối mặt với thách thức nào tiếp theo?

7. Chòm râu: Tôi sở hữu tri thức nào?

8. Tuổi già: Sự trải nghiệm phản ánh điều gì cho tôi

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close