Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Lá bài The Temperance

Trải Bài Tarot – Lá bài The Temperance

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Temperance bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài.

Rút riêng lá the Temperance và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình.

Hình Ảnh Trải Bài Tarot - Lá bài The Temperance Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

1. Đôi cánh – Khả năng thực sự của bạn là gì?

2. Hoa huệ tây – Tôi đam mê điều gì?

3. Vương miện – Tôi biết những gì?

4. Con đường mòn – Tôi nên đi theo hướng nào?

5. Dãy núi – Thử thách của tôi là gì?

6. Dòng nước – Tôi nên làm thế nào để sống hòa hợp hơn?

7. Bàn chân đứng trong nước – Tôi có gắn kết với tiềm thức của mình?

8. Bàn chân đứng trên mặt đất – Làm sao để tôi đứng vững?

9. Vòng hào quang – Thứ gì tôi có thể đạt được?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close