Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Nghĩa Vụ Công Dân

Trải Bài Tarot – Nghĩa Vụ Công Dân

Bạn có phải là một thành viên tích cực trong cộng đồng chung? Nghĩa vụ công dân là trách nhiệm của mỗi người dân trong quyền lợi chung của xã hội. Nghĩa vụ không chỉ dừng ở mức nộp thuế, bầu cử, công chứng; bởi những hành động chúng ta đang làm còn thể hiện sự bình đẳng tất yếu giữa mỗi công dân.

Hình Ảnh Trải Bài Tarot - Nghĩa Vụ Công Dân Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

1. Bạn có hiểu chính phủ hoạt động thế nào không?

2. Bạn nghĩ gì về nền chính trị?

3. Bạn có thể tham gia hoạt động mang tính cộng đồng không?

4. Bạn làm gì để hỗ trợ những người cần giúp đỡ?

5. Bạn làm gì để khiến cộng đồng xã hội chung trở nên tốt đẹp hơn?

6. Bạn làm gì để nâng cao chất lượng cuộc sống tại mức cơ bản nhất?

7. Bạn có thể giúp gì cho xã hội ngay hiện tại?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close