Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Phá Vỡ Rào Cản

Trải Bài Tarot – Phá Vỡ Rào Cản

Trải Bài Tarot của Mary K. Greer

Những gì bạn mong muốn có gần như vượt quá tầm với của bạn, khiến bạn cảm thấy mình vô dụng không muốn tiến thêm dù chỉ một bước. Trải bài này giúp bạn tìm cách phá vỡ những rào ngăn cách của chính bản thân mình.

Vài dòng bên lề: Trải bài giống hình trái tim, mình nghĩ trải bài đang gợi lại cảm hứng – điều bạn mong muốn có được và ý chí – niềm quyết tâm cho thứ bạn muốn đạt thành.

Hình Ảnh Trải Bài Tarot - Phá Vỡ Rào Cản Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

1. Rào cản của bạn ở đây là gì?

2. Bạn mong muốn đạt được (hay phát hiện được điều gì sau khi vượt khỏi vật cản này?

3. Thứ gì gây nên rào cản của chính bạn?

4. Bạn cần chống chịu áp lực hay mất mát gì?

5. Điều gì giúp bạn vượt qua rào cản?

6. Điều gì tệ nhất có thể xảy ra?

7. Bạn sẽ tìm thấy điều gì sau khi thoát khỏi vỏ bọc đó?

8. Bước đột phá này giúp được gì cho bạn trong tương lai?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close