Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Bọ Cạp

Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Bọ Cạp

Trải bài này dựa trên những phẩm chất đặc trưng của cung Bọ Cạp: mạnh mẽ, dễ xúc động, quả quyết, trung thành, lôi cuốn và gợi cảm.

Trải bài theo hình cái càng của con bọ cạp.

Hình Ảnh Trải Bài Tarot - Phẩm Chất Người Cung Bọ Cạp Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

1. Tôi nên làm gì để bộc lộ hết sức mạnh của mình?

2. Cảm xúc giúp ích tôi thế nào?

3. Tôi có thể đạt được gì nếu tôi quyết tâm?

4. Hiện tại ai/thứ gì đang thu hút tôi?

5. Điều gì khiến tôi cảm thấy khoái lạc?

6. Phẩm chất nào của tôi là tốt nhất khi là bạn bè?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close