Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Ma Kết

Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Ma Kết

Trải bài dựa trên những phẩm chất đặc trưng của cung Ma Kết: thực tế, tham vọng, kiên nhẫn, quyết tâm và thận trọng.

Trải bài theo hình chữ  C.

Hình Ảnh Trải Bài Tarot - Phẩm Chất Người Cung Ma Kết Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

1. Tôi cần thực tế về điều gì?

2. Tôi cần đặt tham vọng của mình ở đâu?

3. Tôi làm gì để rèn luyện tính kiên nhẫn?

4. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn ở đâu?

5. Tôi cần dồn quyết tâm ở đâu?

6. Tôi thể hiện ưu thế của mình theo hướng nào?

7. Định nghĩa của tôi về thành công là gì?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close