Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Suy Nghĩ Về Lẽ Sống Còn

Trải Bài Tarot – Suy Nghĩ Về Lẽ Sống Còn

Suy Nghĩ Của Jean-Paul Sartre Về Lẽ Sống Còn

Jean-Paul Sartre là nhà triết học người Pháp; ông còn là nhà soạn kịch, nhà văn và cũng là một nhà hoạt động chính trị. Trong Thế chiến II, Ông được trao thưởng giải Nobel Văn học năm 1964, nhưng ông đã từ chối niềm vinh dự đó.

Hãy suy nghĩ về những vấn đề mà các nhà triết học đã luôn bàn bạc từ bao lâu nay và trải bài theo hình chữ X.

Hình Ảnh Trải Bài Tarot - Suy Nghĩ Về Lẽ Sống Còn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

1. Đối với bạn, ý nghĩa của cuộc sống là gì?

2. Cá tính thực sự của bạn là gì?

3. Cái chết là gì?

4. Có tồn tại thế lực siêu nhiên nào đó không, như Chúa trời hay thần thánh?

5. Làm sao tôi phân biệt được sai và đúng?

6. Ý thức là gì?

7. Hạnh phúc là gì?

8. Tính xác thực có ý nghĩa gì với bạn?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close