Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Thú Cưng

Trải Bài Tarot – Thú Cưng

Giữa bạn và con vật bạn đang nuôi có tồn tại mối quan hệ sâu sắc? Trải bài này được tạo ra để giúp bạn hiểu chúng hơn. Ngoài ra, đừng quên chia sẻ tình thương cho những con vật tàn tật hoặc bị bỏ rơi, hãy chung tay với nhau để giúp chúng có mái nhà êm ấm. (=^ω^=)✧

Hình Ảnh Trải Bài Tarot - Thú Cưng Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

1. Quá khứ của vật nuôi.
2. Hiện tại của vật nuôi.
3. Tương lai của vật nuôi.
4. Sức khỏe của vật nuôi.
5. Cảm xúc của vật nuôi.
6. Vật nuôi muốn nói gì với bạn?
7. Vật nuôi của bạn cần gì?
8. Tình trạng mối quan hệ giữa chủ và vật nuôi.
9. Bạn có thể làm gì để chăm sóc vật nuôi một cách tốt nhất?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close