Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Tìm Lại Chính Mình

Trải Bài Tarot – Tìm Lại Chính Mình

Bạn là ai? Trải bài này giúp bạn tìm lại giá trị thực sự của bản thân mình, những điều bạn có thể làm chứ không phải những gì người khác mong bạn làm. Đây là hành trình tìm lại sự thật về những gì bạn muốn làm, những gì bạn cảm nhận, và những gì bạn thể hiện.

Khi bạn lớn lên và trưởng thành, bản thân bạn sẽ dần thay đổi và phát triển; trải bài này cho bạn thấy những gì đặc biệt nhất của bạn, chỉ tồn tại duy nhất ở trong con người bạn, và chỉ có bạn mới thể hiện điều đó một cách toàn vẹn nhất.

Hình Ảnh Trải Bài Tarot - Tìm Lại Chính Mình Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

1. Tôi là ai?

2. Vì sao tôi lại ở đây?

3. Tôi yêu điều gì?

4. Tôi không thích điều gì?

5. Tôi phải kiềm chế điều gì của bản thân?

6. Làm thế nào để tôi dừng việc kiềm chế đó?

7. Làm sao để tôi có thể thực sự là chính mình?

8. Thứ gì cần được tôi thể hiện/bộc lộ?

9. Tôi cần phải làm gì?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close