Rao Vặt Tổng Hợp

Phác thảo kế hoạch kinh doanh toàn diện cho các doanh nghiệp nhỏ

Kế hoạch kinh doanh là một bước khởi đầu kinh doanh quan trọng với nhiều ông chủ doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt với những người đang đưa các ý tưởng của mình giới thiệu tới các nhà đầu tư hoặc các tổ chức tín dụng để được tài trợ. Kế hoạch kinh doanh chứa nhiều thông tin đi kèm nên nó cũng có thể trở thành một trong những phần quan trọng nhất trong việc bắt đầu kinh doanh.

Dưới đây là một bản phác thảo kế hoạch kinh doanh đưa bạn đi qua các phần của một kế hoạch kinh doanh cơ bản theo thứ tự mà chúng thường xuất hiện.

  1. Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung là phần đầu tiên trong bản kế hoạch kinh doanh nhỏ mà bạn thường viết cuối cùng. Phần này nêu bật ít nhất một vấn đề quan trọng của mỗi phần khác trong kế hoạch kinh doanh của bạn. Nó cũng bao gồm thông tin cơ bản về doanh nghiệp của bạn chẳng hạn như tên, địa chỉ, mô tả về doanh nghiệp, các sản phẩm hoặc dịch vụ kinh doanh, nhóm quản lý và các chức năng nhiệm vụ.

  1. Mô tả công ty

Phần mô tả công ty nằm ở phần hai trong bản kế hoạch kinh doanh, đứng sau phần tóm tắt nội dung. Mô tả công ty vạch ra các chi tiết quan trọng về công ty của bạn, chẳng hạn như địa điểm, quy mô công ty, những gì bạn làm và những gì bạn hy vọng đạt được.

Phần này cũng mô tả tầm nhìn và định hướng của công ty để các nhà đầu tư và đối tác hiểu một cách chính xác bạn là ai.

  1. Sản phẩm hoặc dịch vụ

Phần sản phẩm hoặc dịch vụ trong kế hoạch kinh doanh của bạn nên mô tả rõ ràng những sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào mà bạn đang bán. Chú ý nhấn mạnh vào giá trị bạn đang cung cấp tới người sử dụng hoặc khách hàng của bạn.

Phần này cũng sẽ bao gồm thông tin về giá, bảng so sánh các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự trên thị trường và một phác thảo cho các yêu cầu trong tương lai.

  1. Phân tích thị trường

Phần phân tích thị trường trong kế hoạch kinh doanh thường đi sau phần sản phẩm và dịch vụ. Phần này nên cung cấp một cái nhìn chi tiết về ngành công nghiệp mà bạn định bán sản phẩm hay dịch vụ của mình, bao gồm các thống kê hỗ trợ các yêu cầu của bạn. Phần này cũng bao gồm thông tin về ngành công nghiệp, thị trường mục tiêu, và đối thủ cạnh tranh.

  1. Chiến lược marketing

Phần chiến lược marketing trong bản kế hoạch kinh doanh được xây dựng dựa trên phần phân tích thị trường. Phần này phác họa nên nơi mà doanh nghiệp của bạn phù hợp với thị trường và cách bạn sẽ định giá, quảng cáo và bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

  1. Tóm tắt quản lý

Phần tóm tắt quản lý trong kế hoạch kinh doanh của bạn mô tả cách thức cơ cấu trong doanh nghiệp của bạn, giới thiệu những người tham gia, vạch ra các nguồn bên ngoài và giải thích cách quản lý doanh nghiệp.

  1. Phân tích tài chính

Phần phân tích tài chính trong kế hoạch kinh doanh của bạn nên bao gồm chi tiết tình hình tài chính doanh nghiệp của bạn hiện nay, những gì cần thiết để phát triển trong tương lai cũng như ước tính chi phí hoạt động.

  1. Phụ lục và thông tin hỗ trợ

Phụ lục trong kế hoạch kinh doanh của bạn chứa thông tin hỗ trợ các tuyên bố, giả định và lý do đã sử dụng trong các phần khác của kế hoạch kinh doanh.

Nó có thể bao gồm các đồ thị, biểu đồ, thống kê, ảnh, tài liệu marketing, nghiên cứu và dữ liệu liên quan khác.

Để bắt đầu quá trình lập kế hoạch kinh doanh, bạn hãy thử làm theo các hướng dẫn đơn giản này.

Tác giả: Alyssa Gregory

Nguồn: Thebalance

Người dịch: huongnguyen239

*Bản dịch thuộc về Hoolive

Kiến Thức Tổng Thể Nơi Chuyên Mục Dành Riêng Những Tin Tức Tổng Thể Thường Quanh Đời Sống. Được Tổng Hợp Và Chia Sẻ Từ Nhiều Nguồn Khác Nhau.

Kiến Thức 1805 Nơi Chia Sẻ Kiến Thức Của Bạn.

Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close