Tarot Tổng Hợp

AMON Con Quỷ Thứ 7 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

AMON Con Quỷ Thứ 7 Của Vua Solomon

AMON Con Quỷ Thứ 7 Của Vua Solomon 4

Một Hầu tước mạnh mẽ và quyền năng, Amon xuất hiện dưới hình dạng một con sói với cái đuôi là một con rắn phun lửa. Ông ta cũng có thể đội lốt người nhưng vẫn mang bộ nanh của sói. Ông ta là kẻ đem lại hòa bình giữa quá khứ và hiện tại cũng như giữa những kẻ tử thù với nhau.

Amon lãnh đạo 40 quân đoàn quỷ.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời

Back to top button