Tarot Tổng Hợp

AMY Con Quỷ Thứ 58 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

AMY Con Quỷ Thứ 58 Của Vua Solomon

 

AMY Con Quỷ Thứ 58 Của Vua Solomon 4

Amy là một lãnh chúa vĩ đại, và tồn tại nơi ngọn lửa của sự sợ hãi, nhưng khi ấy hắn biến thành hình dạng của con người, hắn là kẻ thông thạo chiêm tinh và tất cả những môn khoa học tiến bộ khác, hắn là kẻ canh gác những kho báu bảo quản bằng tinh thần, hắn thống lĩnh ba mươi đạo quân. Hắn mơ ướng về việc trở lại Ngai vàng thứ bảy sau 1200 năm.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời

Back to top button