Tarot Tổng Hợp

BALAM Con Quỷ Thứ 51 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

BALAM Con Quỷ Thứ 51 Của Vua Solomon

 

BALAM Con Quỷ Thứ 51 Của Vua Solomon 4

Hắn là một vị vua đáng sợ và Quyền Lực, hắn có ba đầu: một đầu bò mộng, một đầu người, và một đầu dê (ram: bạch dương). Hắn có đuôi là một con rắn và lửa trào ra từ đôi mắt. Hắn cưỡi một con gấu dữ và mang một con diều hâu trên tay. Hắn nói với giọng khàn đục. Hắn nằm lòng những gì xảy ra trong quá khứ, ở hiện tại và về tương lai. Hắn có để khiến người ta trở nên vô hình và ban cho họ sự khôn ngoan.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời