Tarot Tổng Hợp

BELIAL Con Quỷ Thứ 68 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

BELIAL Con Quỷ Thứ 68 Của Vua Solomon

 

BELIAL Con Quỷ Thứ 68 Của Vua Solomon 4

Belial được liệt kê là con quỷ thứ 68 trong cuốn The Lesser Key of Solomon. Hắn là vị Vua của địa ngục, thống trị 80 quân đoàn quỷ.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời

Back to top button