Tarot Tổng Hợp

BUNE Con Quỷ Thứ 26 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

BUNE Con Quỷ Thứ 26 Của Vua Solomon

BUNE Con Quỷ Thứ 26 Của Vua Solomon 2

Bune là một Công tước 다운로드. Hắn ta xuất hiện với thân thể của một con rồng với ba cái đầu: Một cái đầu người, một cái đầu chó và một cái đầu bằng mã (có tài liệu nói rằng hắn ta có hai cái đầu rông và một cái đầu người) 이력서 다운로드. Bune có khả năng ban cho một người sự khôn ngoan, hiểu biết, tài hùng biện và sự giàu sang. Hắn ta có thể gọi người chết sống lại và triệu hồi những xác chết quanh quan tài kẻ đó 다운로드.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close