Tarot Tổng Hợp

CAIM Con Quỷ Thứ 53 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

CAIM Con Quỷ Thứ 53 Của Vua Solomon

 

CAIM Con Quỷ Thứ 53 Của Vua Solomon 4

Hắn là một Lãnh Chúa vĩ đại. Hắn vốn là một con chim Hoét, nhưng khi hiện thân, hắn mang hình hài của một người đàn ông cầm thanh kiếm sắc và trông kì vĩ như lời đồn đại. Hắn đưa lời giải đáp trong tàn tro nóng bỏng. Hắn đem đến khả năng nói chuyện với cỏ cây và muôn thú.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời

Back to top button