Tarot Tổng Hợp

FOKALOR Con Quỷ Thứ 41 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

FOKALOR Con Quỷ Thứ 41 Của Vua Solomon

 

FOKALOR Con Quỷ Thứ 41 Của Vua Solomon 4

Forcalor (hay Furcalor) là một Đại Công tước của Địa ngục. Hắn ta mang hình dáng của một con người với nửa cơ thể của một con sư điểu. Hắn ta có sức mạnh gọi gió mưa, sấm sét, sóng thần và bão tố. Nhưng hắn ta không làm hại con người trừ khi được ra lệnh. Forcalor vốn là một Thiên Thần sa ngã, bị đày ải trong vòng 1000 năm (có bản nói 1050 năm) và luôn mong có ngày được trở lại Thiên Đàng. 

Một trong số Tam Đại Ác Quỷ có tên là Lucifuge Rofocale, đảo các chứ lại là Fucalor, ngụ ý có mỗi quan hệ với nhau.

Forcarlor thống lĩnh 41 quân đoàn linh hồn.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời

Back to top button