Tarot Tổng Hợp

FOKALOR Con Quỷ Thứ 41 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

FOKALOR Con Quỷ Thứ 41 Của Vua Solomon

 

FOKALOR Con Quỷ Thứ 41 Của Vua Solomon 2

Forcalor (hay Furcalor) là một Đại Công tước của Địa ngục 마크 대도시 맵. Hắn ta mang hình dáng của một con người với nửa cơ thể của một con sư điểu. Hắn ta có sức mạnh gọi gió mưa, sấm sét, sóng thần và bão tố 다운로드. Nhưng hắn ta không làm hại con người trừ khi được ra lệnh. Forcalor vốn là một Thiên Thần sa ngã, bị đày ải trong vòng 1000 năm (có bản nói 1050 năm) và luôn mong có ngày được trở lại Thiên Đàng. 

Một trong số Tam Đại Ác Quỷ có tên là Lucifuge Rofocale, đảo các chứ lại là Fucalor, ngụ ý có mỗi quan hệ với nhau asp xlsx 다운로드.

Forcarlor thống lĩnh 41 quân đoàn linh hồn 신 맞고 무료 다운로드.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close