Tarot Tổng Hợp

FURCAS Con Quỷ Thứ 50 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

FURCAS Con Quỷ Thứ 50 Của Vua Solomon

 

FURCAS Con Quỷ Thứ 50 Của Vua Solomon 4

Hắn là một công tước cao quý, mang hình dáng của một người đàn ông già tàn bạo có bộ râu tóc dài. Hắn cưỡi trên con bạch mã, tay cầm cây giáo. Hắn giảng cho ta biết vè triết học, thuật hùng biện, logic và đọc chỉ tay.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời

Back to top button