Tarot Tổng Hợp

HAGENTY Con Quỷ Thứ 48 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

HAGENTY Con Quỷ Thứ 48 Của Vua Solomon

 

HAGENTY Con Quỷ Thứ 48 Của Vua Solomon 4

Hagenty là một thống soái của Địa ngục. Hắn ta mang hình dáng của một con bò đực khổng lồ với đôi cánh diều hâu. Hắn ta ban cho người triệu hồi hắn sự khôn ngoan và khả năng biến mọi thứ kim loại thành vàng và khả năng biến rượu thành nước.

Hagenty thống lĩnh 33 quân đoàn quỷ.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời

Back to top button