Tarot Tổng Hợp

NABERIUS Con Quỷ Thứ 24 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

NABERIUS Con Quỷ Thứ 24 Của Vua Solomon

 

NABERIUS Con Quỷ Thứ 24 Của Vua Solomon 4

Naberius (còn gọi là Ceberus) là một Đại Hầu tước. Hắn mang hình dạng một con chó (có bản nói là quạ) ba đầu. Hắn được coi là chiến binh dũng cảm nhất của Địa ngục. Hắn ta có một giọng nói vô cùng đáng sợ. Hắn ta có khả năng ban cho một người khả năng nghệ thuật và khôi phục lòng tự trọng đã mất của một người đàn ông.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời

Back to top button