Tarot Tổng Hợp

SANBACK Con Quỷ Thứ 42 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

SANBACK Con Quỷ Thứ 42 Của Vua Solomon

 

SANBACK Con Quỷ Thứ 42 Của Vua Solomon 4

Sanback (hay Sabnock) là một Đại Hầu tước của địa ngục. Hắn ta xuất hiện dưới hình dạng một kị sĩ đầu sư tử, cưỡi trên lưng con bạch mã với bộ áo giáp sáng loáng. Hắn ta rất hay xây những lâu đài, thành quách to lớn và bảo vệ chúng với vô số vũ khí và quân lính. Hắn ta cũng hay đem tới những linh hồn tốt vào những ngôi nhà và có khả năng giết một người chỉ bằng một vết xước nhỏ.

Sanback thống lĩnh 50 quân đoàn quỷ.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời

Back to top button