Tarot Tổng Hợp

SOLAS or STOLAS Con Quỷ Thứ 36 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

SOLAS or STOLAS Con Quỷ Thứ 36 Của Vua Solomon

 

SOLAS or STOLAS Con Quỷ Thứ 36 Của Vua Solomon 4

Solas (Stolas) là một Đại Hoàng tử của quỷ giới. Hắn ta xuất hiện dưới hình dạng một con chim cú với đôi chân dài kì lạ, một con quạ hoặc một con người. Hắn có kiến thức phong phú về thảo dược, độc dược và đá quý.

Solas thống lĩnh 26 quân đoàn quỷ.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời

Back to top button