Tarot Tổng Hợp

VINE Con Quỷ Thứ 45 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

VINE Con Quỷ Thứ 45 Của Vua Solomon

 

VINE Con Quỷ Thứ 45 Của Vua Solomon 4

Vine là một Bá tước của Địa ngục. Hắn ta mang hình dáng của một con sư tử, cưỡi trên lưng một con ngựa ô và trên tay (hay chân trước) cầm một con rắn. Hắn có khả năng phá hủy và tọa nên những lâu đài, thành quách, cầu đường chỉ trong chớp mắt.Hắn cũng có thể gọi mưa bão và… làm sôi nước.

Vine thống lĩnh 36 quân đoàn quỷ.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời

Back to top button