Tarot Tổng Hợp

Ace of Sky – Mystical Cats Tarot

ACE OF SKY

0 (51)

Bạn đang bước vào lãnh thổ của Thiên Tộc. Biểu tượng của họ nhấn mạnh một địa điểm mà bạn cần phải cảnh giác và giữ đầu óc sáng suốt. Bạn nên tiếp cận những chú mèo ở đây với sự thận trọng. Cách thức hoạt động của Thiên Miêu chính là “xung đột”.

Lời khuyên của Mèo

Đây là khoảng thời gian tâm trí của bạn đề cao cảnh giác và dễ dàng lĩnh hội. Hãy dùng sự sáng suốt này để tìm hiểu chắc chắn các quá trình hành động và tránh xa khỏi những lựa chọn không tốt. Bạn nên thận trọng, mặc dù vậy bạn vẫn có thể đạt được một số bước tiến lớn nếu bạn giữ được toàn vẹn tính chính trực của bạn. Nếu bạn rút được lá bài này cho một câu hỏi, câu trả lời là “có”.

Nếu là lá bài ngược…

Trong lúc này, có quá nhiều những suy nghĩ và câu hỏi quay cuồng trong đầu bạn, bạn thắc mắc phải làm sao để đạt được một số bước tiến nhất định. Những ý tưởng ùa tới và nhanh chóng tan biến do không bạn không dành đủ sự tập trung nhất định hoặc thiếu ý chí để duy trì chúng, để biến chúng thành hiện thực. Có quá nhiều điều phân tâm. Nếu bạn rút được lá bài này cho một câu hỏi, câu trả lời là “không”.

Bộ bài Mystical Cats Tarot – Lunaea Weatherstone, Mickie Mueller

Related Articles

Trả lời

Back to top button