Tarot Tổng Hợp

Harry Potter Tarot – Sách Hướng Dẫn

Bộ Sách Hướng Dẫn Bộ Harry Potter Tarot

 

Công trình Tarot này được dựa theo những nhân vật và phân cảnh trong bộ truyện và phim Harry Potter 신 맞고 무료 다운로드.

Các lá bài trong bộ Ẩn Chính và bộ Hoàng Gia sử dụng các nhân vật riêng lẻ hoặc nhóm nhân vật 다운로드. Bộ Ẩn Phụ với các chủ thể được kết hợp với bốn nhà và bốn nguyên tố: Bộ Cups đại diện cho nguyên tố Nước và nhà Slytherin, bộ Wands đại diện cho Lửa và nhà Gryffindor, bộ Swords đại diện Khí và nhà Ravenclaw, và bộ Disks (Pentacles) đại diện Đất và nhà Hufflepuff 다운로드.

Bộ bài Harry Potter Tarot là sự hòa trộn giữa hai chuẩn tarot phổ biến Rider-Waite-Smith và Crowley‐Harris 다운로드. Các lá bài đánh số (Pip Cards) sử dụng hệ thống tên của Thoth Tarot.

Xin vui lòng Click vào tên bên dưới để xem chi tiết hình ảnh và ý nghĩa từng lá bài 다운로드.

Bộ Ẩn Chính

Harry Potter Tarot - Sách Hướng Dẫn 1 1 2 3
0 – The Fool 1 – The Magus 2 – The High Priestess 3 – The Empress
4 5 6 7
4 – The Emperor 5 – The Hierophant 6 – The Lovers 7 – The Chariot
8 9 10 11
8 – Justice 9 – The Hermit 10 – Fortune 11 – Strength
12 13 14 15
12 – The Hanged Man 13 – Death 14 – Temperance 15 – The Devil
16 17 18 19
16 – The Tower 17 – The Star 18 – The Moon 19 – The Sun
20 21    
20 – Judgment 21 – The World    

Bộ Wands

W 1 W 2 W 3 W 4
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
W 5 W 6 W 7 W 8
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
W 9 W 10 W 11 W 12
9 of Wands 10 of Wands Princess of Wands Prince of Wands
W 13 W 14    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups

C 1 C 2 C 3 C 4
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
C 5 C 6 C 7 C 8
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
C 9 C 10 C 11 C 12
9 of Cups 10 of Cups Princess of Cups Prince of Cups
C 13 C 14    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords

S 1 S 2 S 3 S 4
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
S 5 S 6 S 7 S 8
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
S 9 S 10 S 11 S 12
9 of Swords 10 of Swords Princess of Swords Prince of Swords
S 13 S 14    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Disks (Pentacles)

D 1 D 2 D 3 D 4
Ace of Disks 2 of Disks 3 of Disks 4 of Disks
D 5 D 6 D 7 D 8
5 of Disks 6 of Disks 7 of Disks 8 of Disks
D 9 D 10 D 11 D 12
9 of Disks 10 of Disks Princess of Disks Prince of Disks
D 13 D 14    
Queen of Disks King of Disks    

Bộ bài Harry Potter Tarot – Eleonore Pieper

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close