Tarot Tổng Hợp

Bài Tarot cũng là một loại hình bói toán như quẻ, tử vi…?

Bài Tarot cũng là một loại hình bói toán như quẻ, tử vi…?

[Hỏi] Bài Tarot có giống như bói quẻ, tử vi…?

[Đáp] 

Sai. Tarot là một nghệ thuật, và là một khoa học đã được chứng minh và phổ biến qua nhiều thế kỷ và nhiều nền văn hóa, đã vươn đến với mọi tầng lớp trong xã hội con người. Giải bài Tarot dựa trên những nguyên tắc phức tạp liên quan đến các ngành triết, thiên văn, chiêm tinh học… Nói cách khác, khác với nhiều loại hình bói toán phương Đông vốn hay thiếu cơ sở và có chút gì đó mê tín cũng như bị cải biến nhiều dựa vào người thực hiện nghi thức, bài Tarot thiên nhiều hơn về khía cạnh tâm lý và định hướng dựa trên cơ sở của tri thức loài người. Trên thực tế, ngày nay cũng đã có một số tựa bài Tarot tìm cách kết hợp với những nét đặc trưng nổi bật của những lĩnh vực khác như Hoàng đạo, Thiên văn, Phong thủy, Kinh dịch… dựa trên những nguyên tắc của những ngành khoa học thần bí mà các nền văn hóa qua nhiều thời kỳ mà nhân loại đã tìm ra, và nếu có đam mê cũng như kiến thức đủ, bạn có thể tìm hiểu những bộ bài này vì chúng sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị mới bên cạnh những ý nghĩa Tarot truyền thống.

Kiến Thức Hỏi Đáp Tarot

Related Articles

Back to top button