Tarot Tổng Hợp

Black Cats Tarot – Sách Hướng Dẫn

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Black Cats Tarot

 

Trong tập hợp trí tưởng tượng, mèo đen là một sinh vật đầy ma thuật, thường được xem là bạn đồng hành của những phù thủy và pháp sư; điều này là bởi con mèo này thể hiện độc lập và trung thành, thông minh và sự giải trí mới mẻ, hung ác và tình cảm. Bản chất của mèo, đặc biệt là mèo đen (kể cả khi lá bài gồm hai con mèo trắng), thuộc  về hai thế giới: thế giới thật và thế giới ảo được miêu tả trong tarot này, nhưng trên hết là thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Khi chơi Tarot Mèo Đen, trực giác của chúng ta thỏa thích giao chuyển giữa hai thế giới này.

Như những giấc mơ, thế giới của Mèo Đen trở thành một công cụ giúp chúng ta hiểu và giải thích cuộc sống, những  nghi ngờ, những mong muốn sâu thẳm của chúng ta và mọi thứ xảy ra xung quanh ta. Một số người tin rằng nó giúp chúng ta đọc dự đoán của những điều trong vô thức. Với một số người khác, Tarot này mang đến một chút ma thuật. Mèo Đen không phiền muội bởi sự phân biệt này, vì chúng sống hạnh phúc ở cả hai thế giới, cũng như một người khôn ngoan vậy.

Black Cats Tarot sẽ đưa bạn vào thế giới của loài mèo đen huyền bí!

Bộ Ẩn Chính

Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 235 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 236 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 237 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 238
0 – The Fool I – The Magician II – The High Priestess III – The Empress
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 239 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 240 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 241 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 242
IV – The Emperor V – The Hierophant VI – The Lovers VII – The Chariot
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 243 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 244 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 245 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 246
VIII – Strength IX – The Hermit X – The Wheel XI – Justice
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 247 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 248 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 249 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 250
XII – The Hanged Man XIII – Death XIV – Temperance XV – The Devil
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 251 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 252 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 253 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 254
XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XIX – The Sun
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 255 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 256    
XX – Judgment XXI – The World    

Bộ Wands

Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 257 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 258 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 259 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 260
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 261 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 262 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 263 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 264
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 265 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 266 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 267 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 268
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 269 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 270    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups

Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 271 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 272 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 273 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 274
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 275 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 276 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 277 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 278
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 279 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 280 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 281 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 282
9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 283 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 284    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords

Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 285 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 286 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 287 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 288
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 289 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 290 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 291 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 292
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 293 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 294 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 295 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 296
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 297 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 298    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles

Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 299 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 300 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 301 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 302
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 303 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 304 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 305 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 306
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 307 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 308 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 309 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 310
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 311 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 312    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Dịch: Dung Bim

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Related Articles

Trả lời

Back to top button