Tarot Tổng Hợp

Death – Animism Tarot

Death – The Raven – Quạ

13

Bóng tối từ từ biến mất, bình minh tiến đến dần, cũng như một thế giới nghỉ ngơi, thế giới khác lại tỉnh giấc. Đêm tối không kéo dài, và nó cần đóng lại để mở ra một trang truyện mới. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đón ánh sáng.

The Raven: Sự tự nhận thức, sự thích nghi, sự thông thái, sự thật, sự mất mát, sự du hành.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Related Articles

Trả lời

Back to top button