Tarot Tổng Hợp

Druidcraft Tarot – Sách Hướng Dẫn

 

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Druidcraft Tarot

 

Bộ Bài Druidcraft Tarot – Thời điểm khi bạn tìm kiếm một kết nối bền chặt hơn với với thế giới tự nhiên, thì bộ bài tuyệt đẹp này sẽ mời gọi bạn tôn vinh Đất Mẹ và nhịp điệu xoay chuyển của mùa vụ. Việc kết hợp 2 dòng truyền thống lớn của phương Tây – Wicca và Druid – mà tác giả Philip and Stephanie Carr-Gomm cùng họa sỹ Will Worthington đã tạo nên một tuyệt tác tarot có chiều sâu ý nghĩa và độ tương quan cao có thể giúp hướng dẫn và mặc khải cho cuộc sống của bạn. Hãy sử dụng những lá bài Druidcraft Tarot này như những cánh cửa đưa bạn vào sâu hơn thế giới tâm linh, và mở mang trí tuệ của chính bạn về Mẹ Trái Đất, đưa đến bạn sự tinh thông và niềm cảm hứng cho các vấn đề trong cuộc sống mà bạn đang đối mặt mỗi ngày.

Xin vui lòng click vào tên và hình ảnh lá bài để tham khảo giải nghĩa – Kiến Thức Tarot Tổng Hợp.

Bộ Ẩn Chính Trong Bộ Bài Druidcraft Tarot

Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 235 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 236 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 237 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 238
 0 – The Fool 1 – The Magician 2 – The High Priestess 3 – The Lady
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 239 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 240 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 241 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 242
4 – The Lord 5 – The High Priest 6 – The Lovers 7 – The Chariot
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 243 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 244 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 245 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 246
8 – Strength 9 – The Hermit 10 – The Wheel 11 – Justice
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 247 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 248 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 249 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 250
12 – The Hanged Man 13 – Death 14 – The Fferyllt 15 – Cernunos
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 251 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 252 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 253 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 254
16 – The Tower 17 – The Star 18 – The Moon 19 – The Sun
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 255 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 256    
20 – Rebirth 21 – The World    

Bộ Wands Trong Bộ Bài Druidcraft Tarot

Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 257 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 258 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 259 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 260
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 261 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 262 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 263 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 264
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 265 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 266 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 267 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 268
9 of Wands 10 of Wands Princess of Wands Prince of Wands
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 269 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 270    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups Trong Bộ Bài Druidcraft Tarot

Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 271 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 272 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 273 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 274
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 275 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 276 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 277 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 278
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 279 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 280 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 281 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 282
9 of Cups 10 of Cups Princess of Cups Prince of Cups
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 283 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 284    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords Trong Bộ Bài Druidcraft Tarot

Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 285 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 286 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 287 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 288
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 289 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 290 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 291 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 292
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 293 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 294 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 295 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 296
9 of Swords 10 of Swords Princess of Swords Prince of Swords
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 297 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 298    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles Trong Bộ Bài Druidcraft Tarot

Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 299 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 300 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 301 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 302
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 303 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 304 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 305 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 306
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 307 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 308 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 309 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 310
9 of Pentacles 10 of Pentacles Princess of Pentacles Prince of Pentacles
Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 311 Druidcraft Tarot - Sách Hướng Dẫn 312    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bộ bài Druidcraft Tarot – Philip & Stephanie Carr-Gomm, Will Worthington

Chuyên Đề Tarot

Trả lời

Back to top button