Tarot Tổng Hợp

Gilded Tarot – Sách Hướng Dẫn

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Gilded Tarot Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

 

Hầu hết các bộ bài với thiết kế ấn tượng đẹp mắt thường chỉ mang tính chất sưu tầm 다운로드. Bộ bài Gilded Tarot đã vượt qua được giới hạn này bằng cách vừa có hình ảnh nghệ thuật tuyệt đẹp của một bộ bài Tarot vừa theo chuẩn mẫu Rider Waite Smith 호텔 델루나 5화 다운로드. Một bộ bài độc đáo dành cho bất cứ ai muốn trải nghiệm Tarot thấy quen thuộc và dễ sử dụng.

Bộ bài Gilded Tarot được thiết kế bởi tác giả nổi tiếng Ciro Marchetti, sách hướng dẫn được viết bởi chuyên gia về Tarot, Barbara Moore 다운로드. Đây là cuốn sách giới thiệu hoàn hảo giúp một người mới bắt đầu cũng có thể sử dụng được ngay bộ bài này.

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài bve 7 호선 다운로드.

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Lưu Trữ Các Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Bộ Ẩn Chính Bộ Gilded Tarot

Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 2 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 3 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 4 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 5
 0 – The Fool I – The Magician II – The High Priestess III – The Empress
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 6 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 7 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 8 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 9
IV – The Emperor V – The Hierophant VI – The Lovers VII – The Chariot
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 10 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 11 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 12 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 13
VIII – Strength IX – The Hermit X – The Wheel XI – Justice
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 14 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 15 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 16 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 17
XII – The Hanging Man XIII – Death XIV – Temperance XV – The Devil
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 18 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 19 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 20 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 21
XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XIX – The Sun
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 22 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 23    
XX – Judgement XXI – The World    

Bộ Wands Bộ Gilded Tarot

Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 24 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 25 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 26 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 27
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 28 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 29 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 30 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 31
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 32 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 33 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 34 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 35
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 36 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 37    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups Bộ Gilded Tarot

Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 38 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 39 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 40 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 41
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 42 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 43 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 44 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 45
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 46 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 47 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 48 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 49
9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 50 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 51    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords Bộ Gilded Tarot

Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 52 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 53 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 54 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 55
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 56 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 57 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 58 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 59
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 60 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 61 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 62 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 63
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 64 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 65    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles Bộ Gilded Tarot

Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 66 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 67 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 68 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 69
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 70 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 71 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 72 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 73
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 74 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 75 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 76 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 77
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 78 Gilded Tarot - Sách Hướng Dẫn 79    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bộ Gilded Tarot – Ciro Marchetti

Sách Gilded Tarot – Barbara Moore

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close