Tarot Tổng Hợp

Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Gothic Tarot

 

Hãy hình dung một thế giới phủ màn sương, bóng tối và những tia sáng le lói xuyên qua. Các nhân vật thanh lịch, nồng nàn và gợi cảm đi xuyên qua màn sương mù và bóng tối của thế giới này, tâm hồn họ đầy bóng tối và ánh sáng. Ma cà rồng, người sói, phù thủy, tượng đá, thiên thần, những bóng ma được tìm thấy trong các lá bài và chúng bộc bộ ý nghĩa lá bài theo một cách đặc biệt.

Bộ bài Gothic Tarot của Joseph Vargo bộc lộ ý nghĩa nhiều hơn cả hình vẽ hay mô tả. Hãy cùng tham khảo hình ảnh và ý nghĩa hướng dẫn ở từng lá bài bên dưới nhé.

Tarot Tổng Hợp

Bộ Ẩn Chính Trong Bộ Gothic Tarot

Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 235 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 236 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 237 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 238
0 – The Fool 1 – The Magician 2 – The High Priestess 3 – The Empress
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 239 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 240 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 241 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 242
4 – The Emperor 5 – The High Priest 6 – The Lovers 7 – The Chariot
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 243 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 244 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 245 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 246
8 – Justice 9 – The Hermit 10 – The Wheel 11 – Strength
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 247 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 248 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 249 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 250
12 – The Hanged Man 13 – Death 14 – Temperance 15 – The Devil
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 251 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 252 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 253 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 254
16 – The Tower 17 – The Star 18 – The Moon 19 – The Sun
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 255 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 256    
20 – Judgement 21 – The World    

Bộ Pentacles Trong Bộ Gothic Tarot

Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 257 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 258 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 259 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 260
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 261 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 262 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 263 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 264
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 265 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 266 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 267 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 268
9 of Pentacles 10 of Pentacles Knave of Pentacles Knight of Pentacles
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 269 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 270    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bộ Cups Trong Bộ Gothic Tarot

Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 271 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 272 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 273 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 274
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 275 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 276 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 277 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 278
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 279 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 280 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 281 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 282
9 of Cups 10 of Cups Knave of Cups Knight of Cups
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 283 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 284    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords Trong Bộ Gothic Tarot

Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 285 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 286 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 287 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 288
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 289 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 290 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 291 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 292
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 293 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 294 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 295 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 296
9 of Swords 10 of Swords Knave of Swords Knight of Swords
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 297 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 298    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Wands Trong Bộ Gothic Tarot

Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 299 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 300 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 301 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 302
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 303 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 304 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 305 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 306
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 307 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 308 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 309 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 310
9 of Wands 10 of Wands Knave of Wands Knight of Wands
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 311 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 312    
Queen of Wands King of Wands    

Sách Gothic Tarot – Joseph Vargo

Chuyên Đề Tarot

Trả lời

Back to top button