Tarot Tổng Hợp

Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Gothic Tarot

 

Hãy hình dung một thế giới phủ màn sương, bóng tối và những tia sáng le lói xuyên qua 인크레더블 2 무료 다운로드. Các nhân vật thanh lịch, nồng nàn và gợi cảm đi xuyên qua màn sương mù và bóng tối của thế giới này, tâm hồn họ đầy bóng tối và ánh sáng kopub 바탕체. Ma cà rồng, người sói, phù thủy, tượng đá, thiên thần, những bóng ma được tìm thấy trong các lá bài và chúng bộc bộ ý nghĩa lá bài theo một cách đặc biệt 다운로드.

Bộ bài Gothic Tarot của Joseph Vargo bộc lộ ý nghĩa nhiều hơn cả hình vẽ hay mô tả 다운로드. Hãy cùng tham khảo hình ảnh và ý nghĩa hướng dẫn ở từng lá bài bên dưới nhé.

Tarot Tổng Hợp

Bộ Ẩn Chính Trong Bộ Gothic Tarot

Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 2 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 3 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 4 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 5
0 – The Fool 1 – The Magician 2 – The High Priestess 3 – The Empress
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 6 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 7 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 8 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 9
4 – The Emperor 5 – The High Priest 6 – The Lovers 7 – The Chariot
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 10 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 11 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 12 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 13
8 – Justice 9 – The Hermit 10 – The Wheel 11 – Strength
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 14 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 15 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 16 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 17
12 – The Hanged Man 13 – Death 14 – Temperance 15 – The Devil
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 18 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 19 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 20 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 21
16 – The Tower 17 – The Star 18 – The Moon 19 – The Sun
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 22 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 23    
20 – Judgement 21 – The World    

Bộ Pentacles Trong Bộ Gothic Tarot

Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 24 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 25 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 26 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 27
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 28 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 29 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 30 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 31
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 32 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 33 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 34 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 35
9 of Pentacles 10 of Pentacles Knave of Pentacles Knight of Pentacles
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 36 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 37    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bộ Cups Trong Bộ Gothic Tarot

Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 38 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 39 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 40 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 41
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 42 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 43 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 44 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 45
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 46 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 47 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 48 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 49
9 of Cups 10 of Cups Knave of Cups Knight of Cups
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 50 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 51    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords Trong Bộ Gothic Tarot

Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 52 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 53 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 54 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 55
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 56 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 57 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 58 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 59
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 60 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 61 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 62 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 63
9 of Swords 10 of Swords Knave of Swords Knight of Swords
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 64 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 65    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Wands Trong Bộ Gothic Tarot

Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 66 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 67 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 68 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 69
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 70 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 71 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 72 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 73
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 74 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 75 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 76 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 77
9 of Wands 10 of Wands Knave of Wands Knight of Wands
Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 78 Sách Hướng Dẫn Các Lá Trong Bộ Bài Gothic Tarot 79    
Queen of Wands King of Wands    

Sách Gothic Tarot – Joseph Vargo

Chuyên Đề Tarot

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close