Tarot Tổng Hợp

Gummy Bear Tarot – Sách Hướng Dẫn

Sách Hướng Dẫn Bộ Tarot Gummy Bear Tarot

 

Những chú gấu kẹo dẻo (gummy bear) luôn được yêu thích qua nhiều thế hệ Oracle xe download. Còn ai có thể tốt hơn để truyền cảm hứng hoặc một cái nhìn mới về cuộc sống? Những chú gấu đáng yêu này đã được biến thể thành nhiều nhân vật độc đáo trong bộ Ẩn Chính và Ẩn Phụ dựa theo chuẩn Rider Waite Tarot 다운로드. Những chú gấu vận dùng các bùa chú và đũa phép của chú, và vui sướng trong việc giúp đỡ mọi người thông qua các hình ảnh tinh nghịch của mình s 노트.

Bộ bài Gummy Bear Tarot đi kèm theo một hộp đựng bằng thiếc và sách hướng dẫn 에이지 오브 울트론 다운로드. Tác giả Dietmar Bittich là người gốc Đức nhưng lớn lên tại Canada. Ông tìm thấy cảm hứng và muốn đem lời tiên tri của những chú gấu kẹo dẻo đến cho mọi người 다운로드.

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài 영화 인랑 다운로드.

Bộ Ẩn Chính

Gummy Bear Tarot - Sách Hướng Dẫn 1 1 2 3
 0 다운로드. The Fool I. The Magician II kt인증앱. The High Priestess III. The Empress
4 5 6 7
IV 유튜브 동영상 구간 다운로드. The Emperor V. The Hierophant VI 윈도우 8.1 with bing iso 다운로드. The Lovers VII. The Chariot
8 9 10 11
VIII. Strength IX. The Hermit X. The Wheel XI. Justice
12 13 14 15
XII. The Hanged Man XIII. Death XIV. Temperance XV. The Devil
16 17 19 18
XVI. The Tower XVII. The Star XVIII. The Moon XIX. The Sun
20 21    
XX. Judgment XXI. The World    

Bộ Wands

22 23 24 25
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
26 27 28 29
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
30 31 32 33
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
34 35    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups

36 37 38 39
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
40 41 42 43
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
44 45 46 47
9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups
48 49    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords

50 51 52 Lá four of Swords trong bộ Gummy Bear Tarot
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
54 55 56 57
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
58 59 60 61
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
62 63    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles

64 65 66 67
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
68 69 70 71
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
72 73 74 75
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
76 77    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bộ bài Gummy Bear Tarot – Dietmar Bittich

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close