Tarot Tổng Hợp

Lá 10 of Cups – Tarot of Marseilles

10 of Cups

Lá 10 of Cups - Tarot of Marseilles 4

Ten of Cups. Đạt đến kết thúc của tiến trình phát triển, con đường mà trái tim đưa ta đến với tình yêu quảng đại được hình tượng hóa bằng hình ảnh chín chiếc cốc trống bên dưới một chiếc cốc to nhất được đậy nắp. Chiếc cốc đó không còn có thuộc chu trình động lực cho đi –nhận lại mà giờ đây, nó đang chờ để được làm việc như một vị thánh, người tự gọi mình là công cụ của Chúa và đang chờ Ngài sai bảo. Trong truyền thuyết của Thiên chúa giáo, chính tình yêu thánh thần đã hóa thành bản thể trần tục để lan truyền tình yêu khắp thế giới và để phụng sự, bất kể cái giá phải trả như thế nào. Lá bài ám chỉ trái tim đã đạt đến độ tròn vẹn, một hành động cụ thể sắp diễn ra (bằng cách trở thành Ace of Pentacles) và rằng sự hiện thực hóa cảm xúc đã diễn ra.

Nếu lá bài này mang nghĩa tiêu cực, đó có thể là chướng ngại, không chấp nhận bản thân, dễ bị mua chuộc và từ chối phát triển.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button