Tarot Tổng Hợp

Lá 10 of Earth – Cosmos Tarot

Lá Bài 10 Earth – Circinus + Crux Bộ Bài Cosmos Tarot & Oracle

Lá 10 of Earth - Cosmos Tarot 4

Chòm Viên Quy + Chòm Nam Thập Tự

Hoàn Hảo – Hoàn Thiện – Nối Tiếp

Circinus và Crux là hai trong số 88 chòm sao hiện đại. Circinus gợi nhắc đến cái compa, dụng cụ dùng để vẽ cung và đường tròn. Đường tròn là một trong những biểu tượng được dùng nhiều nhất để chỉ sự hoàn thiện, chu kì và sự hoàn hảo. Crux là hình ảnh của cây thập giá hoặc hai đường vuông góc chia bản thân mỗi đường thành một nửa, đại diện cho sự thống nhất và cấu trúc.

Cả Circinus và Crux đều là những biểu tượng có từ thời cổ đại, xuất hiện ở nhiều nền văn hóa và đại diện cho nét đẹp của tính đối xứng thông qua hình dáng của mình.

Thuận chiều, lá bài thể hiện sự thật và sự hoàn hảo, cũng như là khái niệm về sự hoàn thiện. Nó được thể hiện qua cảm giác có trách nhiệm, lòng cảm kích, sự thật và sự tôn trọng.

Khi ngược chiều bài không hẳn là mang nghĩa đối lập, chỉ là thể hiện cảm giác hoàn thiện đi kèm với ít sự dễ dàng hơn.

Xem Phiên Bản Đầy Đủ Của Các Lá Bài Trong Bộ Cosmos Tarot & Oracle

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Tarot.vn Chuyên Về Tarot Tổng Hợp Cùng Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Trong Chuyên Đề Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button